Monday, May 10, 2010

Bab 3: Kerajaan Awal Asia Tenggara :Kerajaan Agraria

BAB 3:Kerajaan Awal di Asia Tenggara: Kerajaan Agraria

MUKASURAT 33

KERAJAAN AGRARIA (PERTANIAN)

Lokasi: Tanah subur,lembangan sungai dan pedalaman

PERKARA

ANGKOR

FUNAN

Masa

7 Masihi

1 Masihi

Pusat Kerajaan

Hilir Sg. Mekong

Vyadphura

Sumbangan

Barray/Angkor Wat

Empangan/Saliran/Takungan Air (Sg. Mekong)

Pemerintah

-Raja (Devaraja)

-Suryavarman(zaman kegemilangan)

-Kaundinya (Kurung Bnam)

-Fan Shih-Man(Jeneral Agung)

Agama

Hindu-Buddha

Kawasan

Pertanian

Tasik Tonle Sap

Pelabuhan

Oc-Eo

Pencerna Minda

mukasurat 34

Kurung Bnam

Raja-raja gunung

Bnam

gunung (gunung suci)

Baray

Kolam air besar (30 juta meter padua air)

disalirkan ke 12.5 juta ekar sawah

Angkor Wat

Rumah ibadat Agraria

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails